Category - Press Releases

Press Releases

King Faisal Specialist Hospital and Research Center เฉลิมฉลองสองทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นของพนักงานอย่างจริงใจ

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย , Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Center มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการยกย่องในความทุ่มเทอันยอดเยี่ยมของบุคลากรที่หลากหลาย...